מאמר מאת נעה יובל חכם, ירושלים החרבה והבנויה: 'זכר לחורבן' ביצירתה של רות קסטנבאום בן- דב.

Ben-Dov_Remembrance_2