הציור שלי הוא ואני (2008) מופיע על כריכת ספרה החדש של שולמית קיציס, דמות דיוקנו.