Parochet_smallהעבודות בסדרה זו שנוצרה בשנים 2003-2005 מהוות וריאציות על פרוכת הנמצאת באוסף המוזיאון היהודי בניו יורק, ושעיצובה דומה לזה של שטיח תפילה מוסלמי. הסדר מכילה גישה אישית לסכסוך דתי-לאומית לצד שאלות על אמונה ותפילה. ככל שהתקדמה הסדרה, ההקדשה של אב לבתו המתה שמופיעה בפרוכת המקורית חדרה לציורים בגרסאות שונות, כמו שהטקסט שעיטר את המקור הוחלף בתפילות אחרות, חלקן בתרגום לערבית לצד המקור העברי.
הדימויים והעיטורים של המקור גם הם עוברים שינוי. הם הופכים לשטיח שעליו כורעים, מראה, חלון לנוף, פיסת אדמה שאדם מנשקה, ובסוף קבר קטן.

 

שטיח תפילה 2, 2003, שמן על בד, 125/80 ס"משטיח תפילה 2, 2003, שמן על בד, 125/80 ס"מ

שטיח תפילה 1, 2003, שמן על בד, 125/80 ס"מ

 

Ben-Dov_Prayer_Rug_2

שטיח תפילה 2, 2003, שמן על בד, 125/80 ס"מ

 

Ben-Dov_Prayer_Rug_3

שטיח תפילה 3, 2003, שמן על בד, 125/80 ס"מ

 

Ben-Dov_Prayer_Rug_4

שטיח תפילה 4, 2003, שמן על בד, 125/80 ס"מ

 

Ben-Dov_Prayer_Rug_5

שטיח תפילה 5, 2004, שמן על בד, 125/80 ס"מ

 

Ben-Dov_Prayer_Rug_6

שטיח תפילה 6, 2004, שמן על בד, 125/80 ס"מ

     הדימוי של אדם מנשק את האדמה הוביל למתווים הבאים:

Ben-Dov_Prayer_Rugs_Study_1

מתווה 1, 2004, שמן על בד, 125/80 ס"מ

 

Ben-Dov_Prayer_Rugs_Study_2

מתווה 2, 2004, שמן על בד, 99/54.5 ס"מ

 

Ben-Dov_Prayer_Rugs_Study_3

מתווה 3, 2004, שמן על בד, 99/54.5 ס"מ

 

Ben-Dov_Prayer_Rugs_Study_4

מתווה 4, 2004, שמן על בד, 99/54.5 ס"מ

 לבסוף, חסנה, המופיעה בסדרה "הכנסת אורחים", עזרה לי לדמיין מצב של שתי נשים מתפללות, אחת יהודיה והשנייה מוסלמית, כל אחת פונה למקום אחר.

Two Directions

שני כיווני תפילה, 2005, שמן על בד, 100/50 ס"מ